Naast het professionele schilderwerk worden er door Schildersbedrijf Edwin Broekhuizen de laatste jaren steeds vaker houtrotreparaties uitgevoerd. Voorheen moest er bij het constateren van houtrot vaak een aannemer aan te pas komen om een kozijn deels of helemaal te laten vervangen. Naast een financiële tegenvaller was dit zowel voor de klant als voor ons erg omslachtig en vaak kon de reparatie niet dezelfde dag worden uitgevoerd. Met de kennis en de producten van Repaire Care kunnen we nu zelf meteen een reparatie uitvoeren. Dit is prettiger voor de klant en is bovendien een stuk goedkoper. Op deze manier kunnen wij onze klanten een uitgebreider totaalpakket aanbieden!

Houtrot

Houtrot steekt vaak ongemerkt de kop op en is de belangrijkste oorzaak van problemen met kozijnen en andere houten onderdelen van uw woning. Slecht onderhoud of onvakkundig schilderwerk is vaak de oorzaak. Het herkennen, voorkomen en behandelen ervan vereist het nodige vakwerk. Houtrot treedt op daar waar onvoldoende behandeld hout langdurig in aanraking komt met vocht. Het treedt vaak als eerste op bij kozijnen, liggende delen en verbindingen. U kunt vergevorderde houtrot vaak zelf wel herkennen.

Let hierbij op de volgende kenmerken:

  • Blaasvorming onder de verflaag en onthechting daarvan;
  • Barsten in de verflaag;
  • Lokale holten en indeukingen in de lengterichting van het hout;
  • Bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout;
  • Het loslaten van delen van het hout.

Houtrot reparatie

Om het eerste begin van houtrot te ontdekken is vaak een geoefend oog noodzakelijk. Na een goede inspectie en vastgestelde houtrot volgt de houtrot reparatie. Eerst wordt het rotte hout weggehaald, tot aan het nog gezonde hout. Hierbij is het uiteraard belangrijk om te zien waar het hout aangetast is, en waar het echt gezonde hout begint. Vaak is het voor een houtrot behandeling niet nodig om al het hout te vervangen, maar kan vakkundig uitfrezen van het rotte hout al voldoende zijn. Het is hierbij van belang dat de reparatieplekken goed opgezuiverd en stofvrij worden gemaakt.

Hierna wordt de reparatieplek behandeld met Dry Fix Primer. Dit tweecomponenten product is speciaal bedoeld voor het impregneren, hechting en afsluiten van het kale hout. Bij het verwerken van de primer is het noodzakelijk om beschermende handschoenen te gebruiken. Na ongeveer twintig minuten, tot maximaal 2 uur, kan de reparatie met Repare Care (Dry Flex) 1, 4 of 16 plaatsvinden. Met behulp van een doseerapparaat worden de juiste volumehoeveelheden gedoseerd. Hierna worden beide componenten tot een homogene massa gemengd. De vulmassa is goed met een plamuurmes of spatel te verwerken.

Na de doorharding, afhankelijk van product 1,4 of 16, kan de reparatieplek worden geschuurd. Het gerepareerde oppervlak is met een schuurmachine goed vlak en strak te schuren. Als het geschuurde werk schoon en stofvrij is gemaakt, wordt het met de rest van het schilderwerk met een volwaardig verfsysteem geschilderd.

Schildersbedrijf Edwin Broekhuizen zorgt voor onzichtbare reparaties. Gerepareerde onderdelen blijven, mits regelmatig onderhouden, als nieuw. Mocht een aangetast raam, deur of kozijn niet meer te redden zijn, dan zorgt Schildersbedrijf Henk Postma natuurlijk voor vervanging. Een goed advies over wat wel of niet vervangen moet worden is hier zeker op z’n plaats.